Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.hrabovcik.sk spravuje Obec Hrabovčík a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obec Hrabovčík
Adresa:
Obecný úrad Hrabovčík
Hrabovčík 126
089 01 Svidník

IČO: 00330485

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Svidník

Región: Horný Šariš
Počet obyvateľov: 323
Rozloha: 710 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1548

Všeobecné informácie: info@hrabovcik.sk
Podateľňa: podatelna@hrabovcik.sk
Starosta : Sergej Vasilenko,  starosta@hrabovcik.sk, Tel.: +421 54 788 17 52
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@hrabovcik.sk

Sekretariát:
Tel.: +421 54 788 17 52

Fax.: +421 54 788 17 53

Email: sekretariat@hrabovcik.sk

Kompetencie:
Obec Hrabovčík je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

 

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.:
+421 55 644 25 35